Sales departament:

The order has been accepted

Thank you for your order. We will contact you shortly to confirm the delivery date.

Dziękujemy za złożone zamówienie. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia terminu realizacji.