Dział handlowy: 

Kompletny zestaw odpylania liniowego SL160 + cyklon FC560 + zawór ZC220.

Kompletny zestaw odpylania liniowego SL160 + cyklon FC560 + zawór ZC220.

Kompletny system liniowy odpylania traków taśmowych.

Zestaw odpylania liniowego SL160 + filtr cyklonowy FC560 + zawór celkowym ZC220.

Dodatkowo zestaw zawiera:

– wentylator 2,2 KW wydajność: 2000m3 przy podciśnieniu 1800PA

– tłumik wentylatora.

– sterowanie elektryczne.

– rama pod cyklon.

 

Cyklon FC560 – Fi 560 – wydajność 2 000 m3/h*

*Filtr może pracować na parametrach odbiegających od parametrów nominalnych +/- 20 %

Prędkość wlotowa do cyklonu: 14-20m/s

Spadek ciśnienia: Dp 500-1000Pa

Skuteczność odpylania: 90 – 95%

Materiał: stal czarna S235 grubość: 3mm

Waga FC560: 90 kg

Zawór celkowy ZC220 – 220x220mm – wydajność 4,5 m3/h, moc 0,55KW

Moc całego układu: 2,75KW

Długość rynny w zestawie: 12m (cena za każdy kolejny metr systemu wynosi: 980zł brutto)

Obliczenie długości systemu: długość robocza + 70cm. 

Rozwiązanie to w stosunku do najczęstszego rozwiązania (rury elastycznej) jest bardzo trwałe, skuteczne, nie plątające się. System rynnowy ma stałe przyłącze które można podłączyć zarówno do centralnego systemu odpylania, jak również do wentylatora transportowego.

Filtr cyklonowy FC560 to urządzenie, którego celem jest skuteczne oczyszczanie powietrza poprzez eliminację pyłów, trocin lub spalin. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powietrza, chroniąc zarówno pracowników, jak i środowisko pracy. Filtr cyklonowy powinien być odpowiednio przeliczony do maksymalnej wydajności wszystkich przyłączy.

Filtr cyklonowy składa się z wykonanego z grubej stali zbiornika w kształcie stożka. Do wnętrza zbiornika wprowadza się strumień powietrza zanieczyszczonego, który jest następnie wprowadzany w wirujący ruch. Działanie siły odśrodkowej powoduje, że cięższe cząsteczki zanieczyszczeń są wyrzucane z wiru tracąc energię kinetyczną. Następnie opadają one w dół, zwykle do umieszczonego u wylotu (lub zaworu celkowego) zbiornika.

Zawór celkowy ZC220, usuwa odseparowaną trocine z stożka filtra cyklonowego oraz odcina przepływ powietrza od dołu filtra cyklonowego działającego na podciśnieniu. Odseparowana trocina w sposób łagodny bez żadnych rozdmuchów możne być wyrzucana do pomieszczenia do tego przeznaczonego (zamkniętego lub otwartego) czaszami stosuje się zrzut trocin odrazu do kontenera.

 

35650,00 

brutto

Telefon

Social Media

Zamów audyt
swojego zakładu